1 ธ.ค. 2565
31
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สื่อ VDO Clip ชุด “อยู่ เย็น เป็น สุข”  ผลงานจาก โรงพยาบาลน่าน โดย คุณศุภาภรณ์ เชื้อสาร   แนวคิด : กลุ่มงานเวชนิทัศน์ และกลุ่มงานสุขศึกษา
23 พ.ย. 2565
35
          อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อฯ (คิดดีไอดอล) จัดโครงการ Creator Camp ค่ายสร้างนักออ
11 พ.ย. 2565
61
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต คุณสุกัญญา สุวรรณโรจน์ เนื่องจากมีข้อมูลประกอบแนบท้ายผลงานครบถ้วน และมีการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับหน่วยงานร่วม   รางวัลร